Govor

Hvala predsjedavajući. Krivi navod se odnosi na tri stavke iz izlaganja gospodina Arnauta. Dakle, gospodine Arnaut nije naš uslov usvajanje ovog i ovakvog Zakona, nego usvajanje dobre legislative koja će riješiti pitanje sukoba interesa. Ja tvrdim, a u svojoj diskusiji ću obrazložiti, da usvajanje ovog i ovakvog Zakona nas ne bi dovelo ni do čega, odnosno dovelo bi nas do blokade njegove primjene u praksi. Možda je to vama, zvuči simpatično, možda je to vama dobro neka je nešto na papiru usvojeno, itd., šta će biti u praksi to je očito, ali to je vaše pravo da tako mislite. Dakle, nije, demantujem da je usvajanje ovog i ovakvog Zakona uslov, nego je uslov donošenje kvalitetnog i primjenjivog zakona koji će riješiti pitanje sukoba interesa. Drugo, rekli ste da je SNSD, odnosno da sam ja podnijela 40 amandmana. Nije, možda su vama, 20 ih je bilo, čini mi se kolege iz HDZ-a, odnosno 19. I treća stvar, što kažete da je ovo bio taktički potez, SNSD na ovakvim stvarima ne radi taktičke poteze, mi imamo i jasno izražen stav, želju i nastojanje da usvajamo kvalitetne zakone koji će biti primjenjivi u praksi, da se kvalitetno krećemo na evropskom putu, a to podrazumijeva pravljenje normativnog okvira primjenjivog u praksi shodno ustavnim nadležnostima, jer jedino to tako i može i primjereno je da se dešava. Dakle, u diskusiji koja će uslijediti obrazložit ću detalje. I još nešto, demantujem ovu vašu tvrdnju da je usvajanje ovog i ovakvog Zakona neki naš uslov, demantovali su vas jutros i tri ambasadora koji su napisali da su organizacije, dakle OSCE, Američka ambasada i Kancelarija Evropske komisije, spremne da pomognu kako bismo pripremili dobar zakon, prejudicirajući da ovaj Zakon ovakav kakav jeste nije dobar, jer ova rečenica jasno glasi, koju smo jutros svi dobili, da su organizacije navedene, Američka ambasada, zatim Delegacija Evropske unije ..., OSCE spremni da nam pomognu kako bi smo pripremili dobar zakon koji će biti u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima. U ime Kluba SNSD-a izjavljujem da mi podržavamo ovaj pristup. Hvala.