Govor

Hvala. Nema više komentara na dobijene a i na nedobijene odgovore. Shvatili smo ovo što ste rekli kao kritiku i Savjeta ministara ali i putokaz Kolegiju šta bi trebalo da uradi u narednom periodu. Zaključujem tačku dva. Tačka tri, Ad. 3. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, predlagači: zastupnici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-1-2573/17, od 19.06.2019. (drugo čitanje)