Govor

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Ja samo želim da se zahvalim svim institucijama koje su dostavile svoje odgovore na moja zastupnička pitanja. I vrlo kratko da dodam na komentar gospodina, kolege Matanovića, da ni ja nisam zadovoljan odgovorom nadležne ministrice u Tuzlanskom kantonu. I odmah po povratku u Tuzlanski kanton lično ću se uključiti u rješavanje toga problema. Djeca su djeca i ona moraju biti jednako tretirana. Hvala lijepa.