Govor

Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne. Ja ću takođe predložiti dopunu, odnosno jednu tačku dopune dnevnog reda, sada usmeno pa ću i u pisanoj formi to dostaviti. Naime, predlažem dopunu dnevnog reda s tačkom – Informacija Kolegija Predstavničkog doma o navodima da je sekretar Službe Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odbio potpisati saglasnost državnoj instituciji, dakle Centralnoj izbornoj komisiji na korištenje, odnosno je li odbio saglasnost da Predstavnički dom, odnosno je li Parlament BiH ustupi Veliku salu Centralnoj izbornoj komisiji vezano za tradicionalno održavanje izborne konferencije za medije te institucije na dan održavanja lokalnih izbora u BiH. Dakle, podsjećam da želimo da dobijemo zvaničnu, dakle želim da dobijem zvaničnu informaciju da li je to zaista tačno da je neko, dakle ko je državni službenik u ovoj instituciji odbio dati saglasnost državnoj instituciji, naglašavam državnoj instituciji, u ovom slučaju Centralnoj izbornoj komisiji, koja se na vrijeme obratila pismenim zahtjevom za ustupanje Velike sale, gdje Centralna izboran komisija već godinama u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa drži trdicionalnu press konferenciju povodom održavanja ili općih ili lokalnih izbora u BiH. Ukoliko se zaista ispostavi da je to tačno, to je skandal bez presedana. Hvala.