Govor

Pa dobro moj krivi navod se odnosi na diskusiju, Snježaninu diskusiju ovdje. Ja mogu da shvatim da ona ima potrebu, da ima obavezu i da je njoj naređeno da ona mora da brani sadašnji ovaj Savjet ministara, ali ja u svojoj diskusiji nisam govorio pojedinačno ni o jednom članu Savjeta ministara, neg sam govorio generalno o instituciji Savjeta ministara i potrebi da izvršna i zakonodavna vlast ne mogu raditi na ovakav način, da jedni ne rade i da smo mi ovisni o radu izvršne vlasti. I ne vidim šta je sporno, može ona imati mišljenje o mom petogodišnjem radu kakvo god hoće i znam da ona, nisam lud da očekujem da će ona imati nešta pozitivno, ali ona se u ono što sam ja radio ne razumije apsolutno, kao što se ne razumijem ni ja u ono šta ona. Ali eto ima potrebu da ovdje brani nešta što je apsolutno neobranjivo, al' hajte mi govorite argumentima, šta smo i koliko dobili mi zakonskih prijedloga od Savjeta ministara, šta smo mi raspravljali ovdje o ... što ima karakter reformskih zakona i što ima karakter napretka BiH prema evropskim integracijama. Pa nismo ništa i nije ovo nikakvo predavanje, ovo je, govorim argumentima, govorim činjenicama. Hvala.