Govor

Hvala kolegi Radmanoviću. Ispravak krivog navoda, zastupnik Mektić. Izvolite zastupniče.