Govor

Da, a da u tom vremenskom roku damo obavezu Savjetu ministara da nam ponudi strateški važne zakone za život građana ove BiH i da o tome raspravljamo i da građani BiH ostave, osjete napredak. Zato, kažem još jednom, predlažem hajmo biti korektni, hajmo biti odgovorni, reći nećemo 90 dana