Govor

Pa potpuno krivi navod da mjere, da ja ne znam je li gospodin Kožul uopšte pročitao moju inicijativu. Poslanička inicijativa kojom se nalaže Vijeću ministara BiH, kakvoj Republici Hrvatskoj, nalaže ovaj Dom Vijeću ministara BiH da u roku od 10 dana provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem prekategorizacije graničnog prelaza itd. Dakle, da naše Vijeće ministara poduzme sve aktivnosti kako bi osiguralo tu prekategorizaciju. Ne može Vijeće ministara otvorit samo granični prelaz bez konkretnih poteza prema Republici Hrvatskoj, ali nalaže ovaj Dom Vijeću ministara. Ja sam prošli put rekao da problem jeste u Vijeću ministara, a Vi ste spominjali svog zamjenika ministra vanjskih poslova da je on sve to uradio, da će biti gotovo za deset dana, a evo djeca još uvijek idu okolo u školu. Ali ja Vas pitam, gospodine Kožul – je li granični prelaz zatvoren, mogu li djeca ići preko njega u školu? Jeste još uvijek je zatvoren, djeca još uvijek idu okolo 14 kilometara bespotrebno i evo opet problem je u Vijeću ministara BiH u kojem znamo čije stranke sjede i zbog toga je neophodno da ovaj Dom Vijeću ministara BiH kaže ono što sam tražio da im kaže prije mjesec i po, otvorite prelaz, pustite djecu da idu u školu najbližim putem. Ja ne znam šta je Vam tu sporno? Pa djeca su, čovječe djeca su, zašto da idu 14 kilometara okolo, zašto nećete da kažemo Vijeću ministara, u kojem jeste problem, otvorite taj prelaz? Opet apelujem na sve koji su protiv glasali prošli put, misleći možda da će biti riješeno za deset dana kako je tad gospodin Kožul najavio, promijenite svoj glas ovaj put, mjesec i po je prošlo nepotrebno. Hvala.