Govor

Hvala predsjedavajući. Želim da predložim tačku dnevnog reda – Imenovanje sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu. Naime, Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu je dostavila Izvještaj o utvrđivanju listi uspješnih kandidata nadležnoj službi i evo zaključak je bio da se to danas nađe kao tačka dnevnog reda. Hvala.