Govor

Hvala. Nema više prijavljenih pitanja i odgovora. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. U odnosu na prijedlog dnevnog reda, koji su narodni poslanici dobili pravovremeno u skladu sa Poslovnikom, evo određenih izmjena do kojih je u međuvremenu došlo. Skidaju se: Tačke 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava, koja je tražila produženje roka za dostavljanje mišljenja za 30 dana. Takođe i Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, skida se na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava. Dodaju se tačke: Tačka 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: Saša Magazinović, odluka Kolegija u proširenom sastavu. Tačka 16. Izbor direktora Agenicije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine – Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor dostavljen od Privremena zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine. Tačka 17. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma radi sprovođenja procedure za imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Tačka 18. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH. Dopunjeno je takođe – Prijedlogom zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: poslanici iz Kluba DF-a sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije, koje je negativno po drugi put. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Ima prijedloga narodnih poslanika još, izvolite. Gospodin Damir Arnaut, izvolite.