Govor

Hvala gospodine ministre. Komentar gospodin Arnaut, izvolite.