Govor

Riječ ima narodni poslanik, gospodin Damir Arnaut. Pitanje ministru bezbjednosti, izvolite.