Govor

Poštovane kolege, pošto predsjedavajući Savjeta ministara nije tu, ja ću pitanje postaviti i očekujem da mi se odgovor dostavi u pisanoj formi. Pitanje glasi – Kada možemo očekivati da Savjet ministara predloži zakon o restituciji imovine i dokle je stiglo sa formiranjem Mješovite komisije između BiH i Srpske pravoslavne crkve koja treba da usaglasi koja će nepokretna imovina biti vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a koja će biti nadoknađena?