Govor

Hvala lijepo. Pa ja bih samo htio da kažem da je ovaj Izvještaj napravljen vrlo profesionalno i da se u njemu očito vidi velika diskriminacija. Međutim, kad god bude na dnevnom redu diskriminacija onda se odjednom zauzimaju neki liberalni stavovi i onda glumimo građansko društvo, a kada se radi o drugim, da kažemo, postavkama onda se opet pozivamo na nacionalu pripadnost. Ovdje je, se diskriminacija suštinski odnosi na nacionalnu pripadnost, a ne na neke socijalne i neke druge kategorije i ona je nesporna i naša je sramota što ne možemo, ništa ne radimo da to popravimo, nego da kažemo uz svaki narod, pogotovo onaj koji je trenutno u nekoj fazi supremacije il' da kažemo viška funkcija, on se trudi da od svega ovoga napravi neku građansku liberalnu priču. Što se tiče Republike Srpske ni izbliza nema takve diskriminacije kao što je ovdje koja je definisana ovim Izvještajem, ni blizu. Evo samo toliko.