Govor

... predsjedavajući, razmišljao sam se da, ovaj, predložim nekoliko zaključaka, dva ću i predložiti, a jedan odustaću od njega, da predložimo da se materijal dostavi gospodinu Bakiru Izetbegoviću da pročita kako su Hrvati zastupljeni, evo ovdje mu je fino to prikazano, pa npr. dakle u Sarajevu 17,5% nas je bilo po popisu '91. sad je 3,4 zaposlena ili da kaže u Goraždu tamo, dakle, nemamo nikoga, a imamo u Domu naroda predstavnika hrvatskog naroda, pa će se on izboriti da se valjda i uposle u ove institucije. Međutim, eto odustao sam od tog zaključka, pa ga neću predlagat, ali nisam odustao od sljedeća dva koja predlažem da se, evo, usvoje. Jedan od njih je, bio bi treći u ova dva što su predložili ombudsmani, dakle prvi bi bio – Naprijed navedeni zaključci se trebaju provesti odmah, a najdulje do 2022. godine. Pošto je ovdje konstatirano da se, da nije ispoštovana ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda, dakle na završetku ovog Izvješća. I drugi zaključak – Institucija ombudsemana za ljudska prava će o provedbi donesenih zaključaka izvjestiti Parlamentarnu skupštinu BiH, naravno do 2022. godini. Jer smo, jer sam predvidio da se to završi i popravi ovo stanje kako je prikazano u ovome Izvješću. Hvala lijepo.