Govor

Komisija za saobraćaj i komunikacije dostavila je Mišljenje, prihvatila Izvještaj, a programske planove i Finansijski plan primila k znanju. Komisija je predložila usvajanje sljedećih zaključaka: 1. Zadužuje se BHRT da u roku od 30 dana sačini jasan godišnji plan otplate duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini BiH kao dopunu Finansijskog izvještaja. 2. Zadužuje se Savjet ministara BiH da u saradnji sa entitetskim nivoima vlasti predloži novi Zakon o Javnom RTV sistemu BiH kojim bi bilo regulisano pitanje adekvatne naplate i raspodjele RTV takse, kao i odnos između javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini s ciljem uspostavljanja funkcionalnih i samoodrživih javnih RTV servisa u BiH. Otvaram raspravu o materijalima. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu kad je u pitanju tačka 14. i materijali BHRT-a. Tačka 15., Ad. 15. Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18- 1555/20, od 27.07.2020. godine