Govor

Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu o Izvještaju o radu Savjeta ministara. Pauza 60 minuta.