Govor

Hvala predsjedavajući. Uvaženi kolegice i kolege. Nekoliko riječi, vrlo kratak osvrt u ovih 5 minuta ću pokušati da dam na ovaj Izvještaj koji je pred nama. Mislim da je bio i rekao kolega Emrić, neću se ponavljati, ovaj Izvještaj ... Savjeta ministara je u nekom prošlom mandatu, hajde da kažemo u koji uključujemo i '19., primjer kako ne treba. Znači, imali smo jednu godinu koju su sigurno u svakom pogledu, a posebno u političkom i u smislu ... stabilnosti i povjerenja, neophodnih stabilnosti i povjerenja u ovoj zemlji protraćeni, protraćeno vrijeme ... vrijeme narušenih odnosa iz nepoznatih još uvijek, odnosno dobro poznatih razloga političke prirode, a koji su se na najdirektniji način odrazili kroz nepoštovanje demokratskih načela, nepoštovanje izborne volje i, što je naravno i prirodno dovelo do nestabilnosti institucija i zastoja u svim procesima ... se zaista nadamo da ćemo, evo, na dobrobit svih naših naroda i građana, napokon izaći. Da napomenem ovaj Savjet ministara koji je, funkcioniše od 2019. godine, nije imao podršku u Predstavničkom domu već duži niz godina, pa tako ni u ovoj '19. I ne brine mene, ovaj, toliko da li je tu bilo previše ili ovakvih i onakvih zakonskih prijedloga, brine me i zabrinuće me uvijek kada se kroz bilo koji model pokuša zanemariti volja građana Republike Srpske koja se onda ... na neka loša rješenja prikazana u ovom Izvještaju. Dakle, na konkretan materijal imam primjedbu da se moralo ovdje osvrnuti u Izvještaju da je ovo tehnički mandat bio, istina zakonski moguć ali potpuno neprimjeren imajući na umu da je prekršen član 9. Zakona o Savjetu ministara i da nije predsjedavajući Savjeta ministara imenovanom u zakonom predviđenom mandatu(?). Što se tiče nekoliko osvrta na podatke iznesene za pojedina ministarstva reći ću nekoliko riječi o Ministarstvu vanjskih poslova. Naglasili jesu da su učestvovali u radu Komisije za NATO integracioni proces ali mislim da su korektno prenijeli u jednom dijelu da je krajem godine usvojen Program reformi. I to je jedino pominjanje tog dokumenta u cijelom Izvještaju ... ima preko 300, 400 strana. To je u redu. Međutim, ono što je, svi se mi volimo, ovaj, osvrtati na zakone zato što su oni naš predmet interesovanja kao poslanika, mislim da je problematično u tom prošlom sazivu Savjeta ministara potpuno zanemarivanje podzakonskih akata, što se na primjeru i odluka koje se najdirektnije tiču procesa čija je nadležnost na nivou Bosne i Hercegovine, konkretno Savjet ministara, Ministarstvo vanjskih poslova nije usvojilo, odnosno nije dalo na usvajanje i proceduru niti Pravilnik o izdavanju kratkoročnih viza i aerodromskih tranzitnih viza, niti Pravilnik o izdavanju viza za dugoročni boravak, niti Odluku o vizama, niti listu stranih putnih isprava i dokumenata koje priznaje Bosna i Hercegovina s kojima stranci mogu preći državnu granicu Bosne i Hercegovine, niti Uputstvo o postupanju prilikom rješavanja zahtjeva izdavanja dozvola za prevoz i ... stranih državljana avionom. Pominjem sva ova dokumenta koja su, znači, operativnog karaktera i bila su moguća donijeti bez obzira na skupštinske većine ili nevećine, itd. Mislim da se radi o krupnom zanemarivanju krupnih problema zbog kojih smo i kao država predmet kojekakvih interesovanja, ali na žalost, ne znam kako da to nazovem, da su određene, određeni procesi koji se tiču izdavanja viza stranim državljanima predmet i istražnih organa u Bosni i Hercegovini. Sledeće što moram da napomenem da je u dijelu koji izvještava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice iznesena jedna neistina. Naima, na stranici 55. ovog Izvještaja je navedeno da je prema zahtjevima iz Istambulske konvencije osnovan Odbor za praćenje i provođenje i izvještavanje po Istambulskoj konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini. Ovo je neistina. Znači, u članu 10. Konvencije, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina je navedeno da mora postojati koordinaciono tijelo koje će da prati, analizira politike i prati izvještavanja, ali je u obrazloženju i pojašnjavaju te odredbe u istom dokumentu rečeno, citiram – da se takvo tijelo preporučuje za, odnosno da se preporučuje da se u federalnim ili složenim državnim zajednicama preporučuje da postoji više tijela i da se ta tijela, ovaj, naravno iskoordinišu, ali je striktno preporuka da se ono osniva na nivou strukture date članice koji je nadležan za sprovođenje mjera. Kako kod nas za sprovođenje mjera po pitanju suzbijanja, prevencije suzbijanja nasilja nad ženama isključivo odgovornost imaju entiteti, dakle, potpuno je i nepotrebno, unoseći također ono nepovjerenje i nemir, išlo se u ovu inicijativu, osnovan je ovaj Odbor. Nažalost i ministri iz Savjeta ministara koji su tad bili iz Republike Srpske su glasali za ovo rješenje. I u tom Odboru trenutno koji nema čak, gledala sam Odluku, nema ni ograničen neki mandat, itd., nema ni jednog predstavnika Republike Srpske niti će ga biti zato što, ponavljam, ta Istambulska konvencija je lijepo locirala gdje treba da budu i kako da se formiraju ova koordinaciona tijela i ko u krajnjoj liniji, odnosno može da uopšte dostavi te podatke. Preporučujem da ubuduće po uzoru na Upravni odbor za praćenje realizacije Gender akcionog plana koji se sastoji iz dva predsjednice, dva direktorice Gender centra Federacije i Republike Srpske ubuduće koordiniramo i ovakve ili slične aktivnosti. Imam primjedbu na stranici 61. tiče se Ministarstva pravde, tu je uveden neki termin, mislim da ga nema nigdje, koji je, pod navodnike, kaže, tiče se državnog zatvora. Ja mislim da takve institucije ovdje nema, ne postoji državna strategija, bože, državni zatvor. A, ovaj, moram da istaknem na žalost da prošle godine ta aktivnost nije, nije realizovana, a tiče se također i evropskog puta nije donesena Strategija za rješavanje predmeta ratni zločina. Dakle, puno je ovdje podataka, puno je loših informacija, ali najlošije je ono što se dešavalo u prošloj godini da je ta važna institucija, je li, funkcionisala bez legitimiteta, a i stvarnog demokratskog koji mu je potreban da bi se stvari odvijale na željeni način i vodili nas prema nekom evropskom putu. Imam toga još, ali evo, nadam se da sam se uklopila u vrijeme. Hvala.