Govor

Hvala. Govorili ste, evo, 9 minuta, a 5 minuta je rasprava. Gospođa Snježana Novaković-Bursać. Izvolite.