Govor

Uputili smo kao Kolegijum ovaj Izvještaj stalnim komisijama Doma. Komisije su dostavile mišljenja. Izvještaj iz njihovog djelokruga nadležnosti nisu prihvatile Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj i Zajednička komisija za ljudska prava. Zajednička komisija za ljudska prava predložila je usvajanje zaključka: – Predlaže se Savjetu ministara BiH da sačini novu metodologiju izrade izvještaja koja će biti prilagođen za raspravu u domovima Parlamentarne skupštine. Otvaram raspravu o Izvještaju. Gospodin Jasmin Emrić. Izvolite.