Govor

Dobili ste Mišljenje Zakonodavno pravnog sektora još u sedmom mjesecu. Kolegij je odredio da Zajednička komisija za ljudska prava razmatra ovaj Prijedlog. Ustavnopravna komisija dostavila je Mišljenje i utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistem Bosne i Hercegovine. Ustavnopravna komisija Doma naroda, s obzirom na to da je nadležna Zajednička komisija, dostavila je Mišljenje. Komisija je utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistem Bosne i Hercegovine. Zajednička komisija za ljudska prava dostavila je Mišljenje. Komisija nije prihvatila principe Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o Mišljenju Zajedničke komisije za ljudska prava. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu kada je u pitanju tačka sedam. Tačka osam, Ad. 8. Izvještaj Zajedničkog komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine (predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1- 2015/17, od 09.08.2017. i 27.09.2017.)