Govor

Gospodinu Arnautu, dakle samo, mada nije tema, dakle nekoliko puta on ponavlja taj postotak nekakav. Proporcionalna zastupljenost, ona se odnosi zapravo na kompletan sastav povjerenstava unutar parlamentarne većine Doma. Dakle, ne na jednu komisiju, ne navodi da nas u nekom povjerenstvu uopće nema. Prema tome, to je stvar parlamentarne većine Kolegija da se dogovore i ne znam šta stalno tom matematikom barata da nam pripada i ne pripada. A ako ćete tako, dakle kad tvrdite da se radi nešto protiv poslovnički ovaj Dom je imenovao ... povjerenstvo protuzakonito, protuzakonito ga je imenovao, dakle, i nikom ništa, nikom ništa. Ja sam ... da na svakoj sjednici tražimo rješenje da se ta odluka poništi, jer je protuzakonito imenovan. Ne protuposlovnički, protuzakonski imenovan i ništa. U tome ste i vi sudjelovali. Hvala lijepo