Govor

Dobili ste Mišljenje Zakonodavno pravnog sektora. Kolegij je kao nadležnu komisiju odredio Ustavnopravnu komisiju koja je dostavila Mišljenje i utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim aktima i prihvatilo principe Zakona. Na 11. sjednici odgođena je rasprava o Prijedlogu zbog odsustva predlagača. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Tačka šest, Ad. 6. Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici iz Kluba DF-a, broj: 01-02-1-1381/20, od 22.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnoprave komisije