Govor

Prijedlog ste dobili za zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Zakonodavni sektor dostavio Mišljenje. Gospodin Arnaut dostavio korigovani tekst Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Nema prijavljenih. Izjašnjavamo se o zahtjevu.