Govor

Hvala Vama. Molim narodne poslanike da malo vode računa o vremenu koje je propisano. Riječa ima zamjenica predsjedavajućeg, gospođa Borjana Krišto.