Govor

Zahvaljujem se na odgovoru, ovaj, Strategija prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, Projekt mikrovalnih veza javnih RTV servisa u BiH u potpunosti je stvorena tehnička pretpostavka za zamjenu postojećih analognih veza i na određeni način procjenom digitalnim sistemom je pokriveno 80% područja, ali to se odnosi sve na prvu fazu. Druga faza očito nije ni započeta, a odnosi se na 20% preostalog dijela BiH, a to se odnosi na seoska područja i ona staračka i domaćinstva povratnika. Ja se iskreno nadam da će Ministarstvo za komunikacije krenuti i ka drugoj i trećoj fazi, jer su stvorene tehničke pretpostavke što su oni u svom odgovoru i najavili.