Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja bi želio da se zahvalim Institutu za standardizaciju BiH i Agenciji za nadzor nad tržištem na vrlo konkretnim odgovorima i na promptnoj reakciji, a konkretan komentar vezano za podatke koje sam tražio ću imati onda kada stignu svi odgovori, mislim da će to biti vrlo zanimljivo za sve nas, a i za građane BiH. Također bi se zahvalio i Instituciji ombudsmena na promptnoj reakciji. Hvala lijepo.