Govor

Zapisnike ste dobili. Otvaram raspravu. Ima li primjedbi? Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu kad je u pitanju tačka jedan. Tačka dva, Ad. 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja