Govor

Dio materijala ste dobili, ovaj o kome govori gospodin Lovrinović, evo dio materijala će se podijeliti. Pauza 30 minuta, s tim što sam zaključio raspravu, nema više rasprave, izjašnjavamo se o ovim tačkama i o dnev nom redu u cjelini. 30 minuta pauza.