Govor

Hvala predsjedavajući. Samo pojašnjenja radi, dakle obaveza je poslanika kada predlaže dopunu dnevnog reda da to uradi uz odgovarajući materijal. Mi smo svoju obavezu ispunili, ja apsolutno ne sporim da drugi poslanici nisu dobili, ali to je sad već do službi i, ovaj, ako hoćete napravite pauzu, ali činjenica je da smo mi dostavili, dakle, evo mahali smo dok smo govori, ovaj, materijal u pisanoj formi. Mi smo svoju obavezu ispunili, a sada zašto poslanici nisu dobili to je onda tehnička stvar koju službe trebaju rješavati. Hvala.