Govor

Hvala predsjedavajući. Ja predlažem onda gospodinu Stevandiću da pokrene ocjenu ustavnosti Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave koji propisuju koordinirajuću ulogu, između ostalog Ministarstva civilnih poslova, kada je nešto u nadležnosti entiteta. Dakle, vi glasate za te zakone, vaš predsjedavajući Vijeća ministara djeluje po tim zakonima, i onda vi kažete da to ne može tako. Pa, onda, evo imate predsjedavajućeg oba doma Parlamentarne skupštine, imate predsjedavajućeg Vijeća ministara, imate člana Predsjedništva, to su sve ovlašteni podnositelji zahtjeva za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, pa onda pokrenite zahtjev za ocjenu ustavnosti, tražite da Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasi svaki put kad se spominje koordinirajuća uloga Vijeća ministara da je to neustavno. Do tada je to zakon Bosne i Hercegovine i vi imate obavezu postupati po njemu. Hvala.