Govor

Hvala predsjedavajući. Hvala prije svega što ste ipak, na neki način, odvojili dvije inicijative s jedne strane i ovu s druge strane. Dakle, ove dvije koje smo mi predložili jesu hitne i tu nema spora. Što se tiče činjenice da je Kolegij otpočeo neke komisijske aktivnosti ja sam obrazložio zašto komisijska faza, maltene, nema ni smisla, jer mi ništa ovdje nećemo, ovaj, rješavati već tražiti od Vijeća ministara da to riješi u skladu sa svojim nadležnostima. I imamo i presedan, usvojili smo čak jednom na Proširenom kolegiju dopunu dnevnog reda bez komisijske faze, odlučilo se da se ne ide u komisijsku fazu koja je takođe bila pokrenuta kada je u pitanje korištenje rezidencija u vlasništvu Bosne i Hercegovine od strane ambasadora. Dakle, imamo presedana. Što se tiče komentara gospodina Stevandića, on apsolutno ne stoji, jedino opravdanje ako nije pročitao tekst poslaničke inicijative, pošto u samom tekstu kaže – nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od 10 dana, od dana usvajanja ove inicijative, otpočne koordinaciju sa nadležnim tijelima entiteta i kantona. A onda se u obrazloženju vrlo jasno kaže da je obrazovanje u nadležnosti entiteta i kantona, ali isto tako Zakon o Vijeću ministara, Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave kaže da je Vijeće ministara, konkretno Ministarstvo civilnih poslova, nadležno za koordinaciju tih pitanja, između ostalog, sa nadležnim tijelima entiteta i kantona. Dakle, ovo pitanje nadležnosti je doslovno prepisano iz zakonskih rješenja koji su usvojeni u ovoj Parlamentarnoj skupštini BiH i na osnovu kojih i egzistira Vijeće ministara koje vodi čovjek iz Vaše stranke. Prema tome, sve što se ovdje radi je – nalaže se Vijeću ministara da radi svoj posao, dakle da koordinira i, evo, kažemo u inicijativi, sa nadležnim tijelima entiteta i kantona. Alternativa tome je onaj očaj koji ljudi na terenu srpske nacionalnosti u Glamoču, kojima HDZ ne da da uče srpski jezik, zbog njih, između ostalog, ova inicijativa je i podnesena, gospodine Stevandiću. Alternativa, dakle, ovom institucionalnom pristupu koji uvažava sve nadležnosti Bosne i Hercegovine da ti ljudi u očaju prizivaju Milorada Dodika da telefonira Draganu Čoviću. Hvala.