Govor

Zahvaljujem dopredsjedavajuća. Gospodine Radmanoviću ja se slažem s Vama u nekim stvarima koje ste izrekli, mada mi nije, ovaj, pravo što ste ova tri prijedloga, na neki način, kako bih rekao, stavili u isti koš. Slažem se s Vama u vezi rezolucije koju predlaže kolega Lovrinović da je ona, mi jesmo za evropsku rezoluciju ali nam je obrazloženje koje je pridodato ovoj inicijativi apsolutno neprihvatljivo. Ali s druge strane, zaista, osjećam potrebu da istaknem još jednom – svaki dan djeca idu 14 km u školskoj godini koja je već počela. Kada smo predlagali inicijativu o kojoj govorite da se, je li, omogući prelazak preko prelaza, predali smo je u protokol jako davno, kada još škola nije bila ni počela. Niste zakazivali sjednice do sada, i svaki dan je to, zaista, veliki problem. I ja, zaista, bih volio da čujem koji je vaš suštinski problem da se omogući djeci da idu u školu tako što pređu preko ulice, a ne da putuju, kako bih rekao, 14 km na granični prelaz. Mislim da ove tri stvari koje ste nabrojali, ja razumijem, ovo što smo predložili za institucionalno rješavanje problema nacionalne grupe predmeta uputili smo kao inicijativu prema Vijeću ministara. Rezolucija gospodina Lovrinovića zasigurno zaslužuje i pažnju, ali zasigurno zahtijeva i dodatni rad među parlamentarnim grupama i klubovima ovdje, ali inicijativa koja je vezana za djecu i odlazak u školu je zaista nešto što bi bilo u najmanju ruku nepristojno ne staviti na današnju sjednicu. Hvala.