Govor

Hvala zasgtupniku Kojoviću. Za riječ se javio predsjedavajući, gospodin Radmanović. Izvolite kolega.