Govor

Svaka pomoć je dobro došla. Očekujem od vas pismeni odgovor na moje vrlo konkretno pitanje vezano za ove tri djelatnosti kada je u pitanju eventualno namjera da se smanji privremeno stopa PDV-a. Ali je zaista skandalozno da Savjet ministara ništa konkretno nije predložio u ovaj Parlament kada je u pitanju podrška onim djelatnostima koje imaju najviše problema sa ovim izazovima vezano za pandemiju COVID-19. Vi ste danas predložili dva zakonska rješenja čiji naslovi sve govore, zakon koji se bavi ... o prekršajima i Zakon o sudskim taksama. Vi se znate izboriti kako urediti prekršajnu politiku u ovoj zemlji, kako urediti prinudnu naplatu i kaznene takse, a ništa konkretno kako pomoći privredi, kako pomoći ljudima koji su ugroženi. I mislim da je skandalozno to što ste rekli da vi nemate podršku ovog Parlamenta da predlažete zakonska rješenja. Vi imate obavezu da ih predložite, a o tome da li imate podršku to ćete vidjeti onog momenta kada te zakone predložite u ovaj Predstavnički dom i u Dom naroda Parlamenta BiH, pa ćete vidjeti da li tu postoje odgovorni ili neodgovorni pojedinci i poslanici koji su spremni i dobre inicijative, koje trebaju doći iz Savjeta ministara, podrže.