Govor

Izvinjavam se gospodine Borenoviću. Imate pravo na komentar.