Govor

Poštovani predsjedavajući, uvaženi članovi Kolegija, poštovane zastupnice, uvaženi zastupnici, kolege iz Vijeća ministara, dame i gospodo. Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca ili skraćeno kako smo čuli AMUS sa sjedištem u Sarajevu upisana je u Registar udruga od 12.09.2002. godine sukladno odredbama Zakona o udrugama i zakladama BiH. Institu za intelektualno vlasništvo BiH koji sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima vrši nadzor nad radom AMUS-a još je prije nešto više od godinu dana donio Rješenje kojim je uvjetno oduzeta dozvola AMUS-u za obavljanje djelatnosti. Ministarstvo pravde BiH je postupajući po zahtjevu AMUS-a za upis promjena u Registru udruga od kraja prošle godine donijelo Rješenje 29.01.2020. godine kojim je sukladno članu 34. stavak (1) Zakona o udrugama i zakladama BiH zahtjev odbacio. Na navedeno Rješenje Ministarstva pravde AMUS je ustao sa tužbom u upravnom sporu koji se vodi na Sudu BiH. AMUS je nakon podnošenja predmetne tužbe u još dva navrata podnio zahtjev koji se temelje na istom pravnom i činjeničnom osnovu povodom kojeg je Ministarstvo već vodilo postupak upisa promjene u Registru udruga i povodom kojeg je odlučeno Rješenjem Ministarstva od 29.01.2020. godine, te su isti odbačeni zaključcima Ministarstva. Rješenjima Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara su također odbijene žalbe AMUS-a kao neutemeljene i potvrđene odluka Ministarstva pravde BiH. Ministarstvo pravde je 15.05. ove godine zaprimilo novi zahtjev AMUS-a za upis promjena koji je predmet također okončan zaključkom da se zahtjev odbacuje. Napominjem i da ja Ministarstvo 22.05. ove godine informiralo Vijeće ministara u vezi tjeka postupka upisa u Registru udruga za AMUS koji od Vijeća ministara tražili smo davanje smjernica kako bi isto postupilo u izvarednim okolnostima na način da se u Registru udruga izvrši upis predsjednika, potpredsjednika i tijela upravljanja AMUS-om. Dakle, evidentno je da je Ministarstvo postupilo po svim zahtjevima AMUS-a za upis promjena, ali da AMUS nije otklonio smetnje konstatirane i prilikom vršenja nadzora od strane Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Znači, na temelju važećeg Statuta AMUS-a jasno je propisan način sazivanja sjednica Skupštine, kvorum i pravila glasovanja, te je AMUS dužan osigurati formalno-pravne uvjete za održavanje Skupštine kao najvišeg tijela i na temelju tako sazvane i održane sjednice Skupštine potrebno je usvojiti relevantne odluke koje predstavljaju osnov za upis promjena u Registru udruga sukladno odredbama Zakona o udrugama i zakladama BiH, a što AMUS nije do sada učinio. Hvala lijepo.