Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući na iscrpnom odgovoru i ja bi zamolio da mi u pisanoj formi dostavite odgovor, jer gledajte nije istina da su institucije BiH u potpunosti ispunile svoje, svoju zadaću iz razloga što FIJA Sarajevo i APIF Banja Luka kao sljedbenici SDK ranijeg Bosne i Hercegovine ne dozvoljavaju, odnosno ne dostavljaju ljudima podatke da mogu da dokažu na sudu da oni nisu, odnosno jesu iskoristili svoju staru deviznu štednju kao vrjednosne papire u procesu privatizacije. Stoga mislim da ove dvije institucije su dužne da dostave, oni se brane Zakonom o zaštiti podataka što je nonsens, ljudi žele da pokrenu sudski spor, ali ne mogu ili da kažu nemate više stare devizne štednje, jer ste je već jedan put upotrijebili. Prema tome, ja Vas molim da mi dostavite u pisanoj formi. Hvala lijepo.