Govor

Hvala. Predsjedavajući Savjeta ministara, izvolite.