Govor

A, 18., ja je nemam ovdje. Dakle, izvinjavam se, prelazimo na 18. tačku dnevnog reda, to je Ad. 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304- SERAPISA2010-0562), broj: 01,02-21-1-1872/20 od 23.09.2020. godine