Govor

Hvala lijepo. Riječ traži kolega Bosić. Izvolite.