Govor

Evo, da možda ne bi bilo nesporazuma, ja malo pratim više tu problematiku s obzirom da mi je to bliže i mom nekom osobnom diskursu. Šta je bitno ovdje istaći, mislim da je ideja gospodina Bećirovića dobra i da mi zaista trebamo, evo da kažem, zamolit predsjedavajućeg Predsjedništva, gospodina Dodika i oba druga člana Predsjedništva da ozbiljno razmotre ovo pitanje i da angažuju Oružane snage, prije svega, kako bi pomogli našoj Graničnoj policiji BiH. Ne u ovom smislu da možda, ne znam na šta je gospodin Denis mislio, ali ne u smislu da naši pripadnici Oružanih snaga s puškom stoje tamo, već kako sam već jednom komentarisao konkretno, znači, Graničnoj policiji BiH treba pomoć u zaprečavanju ilegalnih prolaza kud se može preći na istočnoj granici Bosne i Hercegovine, a takvih ima preko 240. Znači, od članova Predsjedništva mi, uslovno rečeno, ili institucije Bosne i Hercegovine očekujemo angažman ili upotrebu Oruažnih snaga u smislu pomoći da se ti prolazi zapriječe. To je jedno. Druga stvar, koja je vrlo bitna. U najezdi ovih migranata dnevni protok njih na granici, znači na istočnom dijlu granice je bio dnevno u prethodnim mjesecima oko 200 do 220, on je u zadnje vrijeme spao sa 80 na 100 dnevno. Šta je ovdje bitno istaći, da je taj broj opao prije svega angažmanom Granične policije, OSA-e, Dirkecije za koordinaciju, zalaganjem policajaca MUP-a Republike Srpske i drugih institucija koji zaista pomažu da se ovaj problem riješi ili minimizira što je više moguće. Međutim, očigledno da to što oni ulažu, je li, dodatne napore da nije dovoljno da bi se prekinuo dotok migranata kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i zaista ja stojim na stanovištu, znači, uključujući i Predsjedništvo kao organ Bosne i Hercegovine da svak iz svoje nadležnosti treba poduzeti određene mjere i radnje, a mislim da je angažman Oružanih snaga u ovom smislu kako sam objasnio neophodno potreban da bi makar u velikoj mjeri smanjili dotok ovih migranata, da ne govorim sad o drugim problemima koji su vezani, a vidili ste juče ova okupljanja građana, bar kad je u pitanju Kanton Sarajevu da imamo situaciju u Blažuju da ima više u prihvatnom centru nego što ima stavnovnika tog dijela grada. Tako da je situacija, ja mislim da će se i dalje usložnjavat, ovo, ovaj momak koji je poginuo neki dan, on nije prvi, vidjećete neće biti ni zadnji, jel' će biti još veliki broj incidenata ukoliko se zaista svi zajedno ne počnemo baviti ovim pitanjem i ja vas molim da inicijativu kolege Denisa podržite u tom smislu. Hvala.