Govor

Zahvaljujem. Riječ je tražio kolega Miletić. Izvolite.