Govor

Dobili ste Mišljenje Zajednička komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija nije podržala ovu inicijativu. Riječ dajem Asimu Sarajliću, koji je u ime Zajedničke komisije određen za podnosioca izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu inicijative, ako ima potrebe. Izvolite, kolega Bećirović.