Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine usvojio Izvještaj. Riječ dajem Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Dakle, prisutno 12 – za 9, protiv 1, uzdržana 2. Federacija BiH – za 6, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 3, niko protiv, 1 uzdržan. Konstatujem da imamo i opštu i entitetsku većinu i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu je usvojen. Prelazimo na tačku 14. Ad. 14. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1910/20 od 29.09.2020. godine