Govor

Hvala lijepo predsjedavajući. Zaista pokušaću da budem kratak s obzirom da većina vas, bar ovih koji ste drugi ili treći mandat ovdje ima, iskustvo s ovim problemom ili funkcionisanjem našeg Javnog servisa. Mi smo juče imali raspravu, i zahvaljujem se prisustvuje tu i gospodin direktor, vidim i danas je ovdje, i zaista ne mogu da shvatim da godinama dva problema oko Servisa nismo u stanju da riješimo, da su ljudi iz godine u godinu u gubitku, da se ti gubici gomilaju, da su zaposleni ili uposleni koji rade u tom Servisu vrlo slabo plaćeni, da ima prevelik broj, kako nam reče juče direktor 863 ima uposlenika. Juče nismo imali priliku da čujemo jer nemamo predsjedavajućeg Odbora, što je meni vrlo čudno da se čovjek ne pojavljuje već dva ili tri puta, vjerovatno u nemogućnosti da brani šta je to tamo napravljeno. Ja nisam populista po svom karakteru, inače bilo bi dobro da znamo ko od nas plaća RTV pretplatu. Ali, evo, da se ne bavimo sa tim i da ne pravim digresije ružne vrste, očigleno ovdje postoji neki ozbiljan politički problem, postoji problem u finansiranju samog Servisa, a boga mi i problem i to šta gledamo na tom Servisu i da li ga uopšte iko gleda. Ja mislim, uvažavajući činjenicu da je taj Servis naš, i on treba da služi svim građanim Bosne i Hercegovine kao i mi ovdje koji sjedimo, jer svi od građana Bosne i Hercegovine primamo plaću, i mi i oni. Ja smatram da je došlo krajnje vrijeme da vidimo šta je problem i kako da ljudima pomognemo da zaista, pogotovo televizija da profunkcioniše na pravi način, da taj program bude gledan, da nas ne bude sramota kada odemo u neke privatne televizijske kuće, a čini mi se gospodin Bosić spomenu juče jedan primjer, čak se i obraćao jednoj privatnoj televizijskoj kući koja ima uposlenih 160, čiji je informativni program top, top. E sad, u smislu mog patriotizma, jer ja plaćam redovno pretplatu, i ne samo vašu i jednoj drugoj privatnoj televizijskoj kući, sramota je da nismo do sada iznašli rješenje kako da tu televiziju finansiramo. Sramota, juče smo čuli da prva faza digitalizacije je završena, a druga nikad nije počela i da se snebivamo od '16. godine da li to treba uraditi ili ne treba uraditi. Sramota je kada je u pitanju, je li, njihova, uvjetno rečeno, nezavisnost, unutrašnja politika, da političari na svaki način, znači nosioci javnih i političkih funkcija, hoće da izvuku ravan da ona bude servis nekih političkih partija ili nekih politika u Bosni i Hercegovini, što je samo po sebi nerazumno. Ja moram reći zaista, i ja se nadam da se gospodin direktor neće na mene naljutiti, to nije ništa osobno, ja imam par prijatelja sa kojima pijem kafu subotom i nedjeljom, a koji su zaposleni dole, i mi se nekad u raji zezamo kad ćete nam opet po peti put pustiti „Bolji život“. Znači, ne mogu da shvatim na toj televiziji, govorim sad o njenoj programskoj strukturi, ja govorim o svom ukusu, znači nemojte mi zamjeriti, da možda ima emisija jedna petkom koja se može gledati, ne mogu da zamislim, da ne nabrajam ovdje razne privatne televizije, da je njihov program 10 puta bolji. Evo, ako hoćete da ih uporedim, informativni program N1 ili dokumentarni program Al Jazeere ili sportski program, da ne navodim sve ove televizije. Ne mogu da shvatim da u Republici Hrvatskoj imamo četiri državne televizije, da mi nismo u stanju napraviti jednu. Pa, dajte da sjednemo da razgovaramo o tome šta je problem. Je li problem da svaki narod ima svoj prostor, svoje mjesto. Ako se ne može napraviti neki kanal možemo li svaki dan odvojiti dva-tri sata u programskoj šemi, da ne znam, evo, kardinal Vinko Puljić, da dođe uvaženi reis ili neko treći ko treba doći, da imamo prostor za Rome, znači za nacionalne manjine. Pa, dajte molim vas zaista da sjednemo i da od tog Servisa napravimo da on bude top, da bude 200, 300, 500 ljudi zaposlenih, da budu maksimalno dobro plaćeni, da bude program vaš toliko atraktivan da se onda nećete brinuti za finansiranje, jer onda ćete imati marketinge, jer sam ja bio gost na jednoj televiziji u petom mjesecu ove godine, nije bilo ni jedne reklame. Sad kad ljudi znaju to da rade, kad pogledate sad njihov program, ima sad 100 reklama, ne može čovjek da stigne od posla, jer je u međuvremenu postao toliko atraktivan. Znači, ja kao Bosanac i Hercegovac i kao Hrvat šta vas molim, dajte zaista da vam pomognemo da vidimo da li postoji ikakav način. I juče na Komisiji sam predlagao jedan od tih načina finansiranja, evo da se sad međusobno ne prozivamo za tu pretplatu ko je plaća, kako je plaća i što je ne plaća. Očigledno ljudi frustraciju tim nezadovoljstvom pokazuju na taj način. A ako je dobro rješenje, a privatne televizijske kuće, neću da budem nepristojan i da ih pominjem poimenično, ja plaćam pretplatu jednoj kablovskoj televiziji koja iznosi 70 maraka. Na tom račun u imate 23 KM održavanje. Pa dajte da vidimo s RAK-om, s nekim, evo, da građani ne plaćaju nikako pretplatu, kad ti privatnici na nama zarađuju novac nek i finansiraju vas. Zašto njima ne prisloniti te dvije, tri, pet, sedam, 10 maraka da bi funkcionisali na način na koji se to očekuje od vas. Ali vas zaista molim, znači u smislu sadržaja i svih ovih stvari koje govorim, i vas molim, dajte da sjednemo da vidimo kako i na koji način ovaj Upravni odbor, ako se tako on zove, da vidimo kako da pomognemo i BHRT, i RTRS, kako da pomognemo i Televiziju Federacije, da vidimo šta to ljudi, šta političke stranke, šta svaki od nas ovdje očekuje od vas da bi vi mogli u narednom periodu da se bavite tim stvarima. I zaista, evo gospodin Bosić je imao juče dobra dva komentara. Ja opet u najboljoj drugarskoj, patriotskoj namjeri govorim, znači ne mogu da shvatim da imate toliki broj ljudi, da druge televizijske kuće s dva, tri puta manjim brojem ljudi da prave taj program koji je puno kvalitetniji. Šta još ne mogu da shvatim, moram vam reći da mi se desetine umirovljenika naših u Bosni i Hercegovini obraćalo, recimo, primjer vam govorim, što ne mogu gledati prenos naše nogometne reprezentacije na vašoj televiziji. Ja znam šta ćete vi reći. Vi ćete reći Nogometni savez je sklopio sporazum, da sad ne pominjem tu televiziju. Treba da je sramota i Nogometnog saveza da se na našoj državnoj televiziji ne može gledati državna reprezentacija. To je moje mišljenje. Ne znači da sam ja u pravu. Ali vas molim dajte da sjednemo da vidimo koji su načini, kako da vam pomognemo da vi profunkcionišete, jer i ovi da znaju koji imaju namjeru da vas sruše, u smislu da vas ... unište i ... neće u tome uspjeti. Ali šta želim od vas, zaista da se potrudite maksimalno u smislu rukovođenja, da taj program bude kvalitetan i recite šta vam mi možemo ovdje pomoći, u svakom smislu da vam pomognemo, da zaista budemo ponosni na televiziju, jer mislim da ima tamo jako dobrih ljudi, vrijednih ljudi koji mogu da naprave promjenu te vrste, naravno uz našu pomoć. Hvala lijepo.