Govor

Ponovite glasanje. Dakle, prisutno je 12 – za 6, protiv 5, uzdržan 1. Federacija BiH – za 3, protiv 5, uzdržan niko, Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, opštu i entitetsku većinu.