Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona. Član 103. Poslovnika prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste mišljenja Zakonodavno pravnog sektora, Ustavnopravne komisije Doma naroda i Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor je utvrdio da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbama člana 95. Poslovnika Doma naroda i sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Ustavnopravna komisija Doma naroda je konstatovala da Prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Komisija za finansije i budžet Doma naroda nije podržala principe Prijedloga zakona. Riječ dajem gospodinu Bariši Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem predlagaču Zakona ako cijeni da ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Mišljenju Ustavnopravne komisije. Dakle, prisutno je 12 – za 6, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 3, protiv 4, uzdržan 1, Republika Srpska – za 3, protiv ...