Govor

Ovo je drugo čitanje. U drugom čitanju vodi se rasprava o amandmanima i glasa o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvještaj Ustavnopravne komisije Doma naroda. Komisija je prihvatila tekst Prijedloga zakona, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 13. sjednici, održanoj 14.10.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komisije Doma naroda, Bariši Čolaku, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Sada dajem riječ predlagaču ako je prisutan i ima potrebe. Ne, nema. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Dakle, prisutno je 12 – za 10, protiv niko, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – za 2, protiv niko, uzdržana 2. Dakle, konstatujem Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine je usvojen. Prelazimo na tačku pet, Ad. 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 31.03.2020. godine