Govor

.../nije uključen mikrofon/... da bi se ova privilegija ukinula nužno je da se to reguliše izmjenama i dopunama kroz ova dva zakona. Jubilarna nagrada je zaista nešto što izgleda kao naučna fantastika za ljude u ovoj zemlji. Ne znam zašto će to pojedinim, evo, ministrima, poslanicima, itd., ovdje na državnom nivou. Da li jubilarnu nagradu imaju rudari u Bosni i Hercegovini, imaju ljekari koji vode borbu sa pandemijom, imaju radnici u obrazovanom sistemu, brojni ljudi u privredi, poljoprivrednici, itd.? Nema niko. Ja vas pozivam još jednom da pokušamo da barem ono što možemo ukidamo od tih privilegija i da pokažemo barem minimum solidarnosti sa ljudima u ovoj zemlji.